ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΠΡΟΑΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΥποβολήΠρότασης_new

ΟροιΣυμμετοχής_150x149

Βραβεία_150x149

Connect with us

social_balloon-14

social_balloon-05

social_balloon-04

sfee_200

IDgc_logo_180

Υπό την αιγίδα

Print

logo_ypourgeio ygeias

GGET_Logo_150x63

Όροι Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών προσώπων ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής.

Από το διαγωνισμό αποκλείονται τα μέλη των Επιτροπών του Διαγωνισμού και οι εργαζόμενοι του ΣΦΕΕ.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει, κατά δήλωσή τους, να έχουν τα νόμιμα δικαιώματα επί της υποβαλλόμενης υποψηφιότητας, ήτοι επί του επιχειρηματικού τους σχεδίου. Ρητώς διευκρινίζεται ότι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής, προβολής και βράβευσης στο διαγωνισμό σε σχέση με το υποβαλλόμενο επιχειρηματικό σχέδιο  σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους συμμετοχής παρακαλούμε διαβάστε Προκήρυξη του ΣΦΕΕ Innovation Project 2.0