ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΠΡΟΑΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΥποβολήΠρότασης_new

ΟροιΣυμμετοχής_150x149

Βραβεία_150x149

Connect with us

social_balloon-14

social_balloon-05

social_balloon-04

sfee_200

IDgc_logo_180

Υπό την αιγίδα

Print

logo_ypourgeio ygeias

GGET_Logo_150x63

Βραβεία

  • Χρηματικό έπαθλο: Το χρηματικό έπαθλο ύψους 50.000 ευρώ θα καταβάλλεται τμηματικά στους νικητές του διαγωνισμού, κατόπιν υποβολής εκ μέρους των νικητών προς τον ΣΦΕΕ περιοδικών εκθέσεων, στις οποίες θα περιγράφεται η πρόοδος που έχουν σημειώσει ως προς την εφαρμογή του επιχειρηματικού τους σχεδίου.
  • Δυνατότητα συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων, πρόσβασης σε κέντρα εκπαίδευσης και έρευνας και ανάπτυξης, δικτύωσης για μεταφορά τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων μέσω στενής συνεργασίας με τις εταιρείες – μέλη του ΣΦΕΕ μέσω του ΣΦΕΕ Mentoring Team, καθώς και στο οικοσύστημα «εργαλείων» του ID-GC για στήριξη της επιχειρηματικότητας