ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΠΡΟΑΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΥποβολήΠρότασης_new

ΟροιΣυμμετοχής_150x149

Βραβεία_150x149

Connect with us

social_balloon-14

social_balloon-05

social_balloon-04

sfee_200

IDgc_logo_180

Υπό την αιγίδα

Print

logo_ypourgeio ygeias

GGET_Logo_150x63

Ο Διαγωνισμός

Το ΣΦΕΕ Innovation Project είναι ένας ανοιχτός διαγωνισμός του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Εταιρειών Ελλάδας σε συνεργασία με τους Industry Disruptors – Game Changers, με στόχο την επιβράβευση της καινοτομίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την ανάδειξη καινοτόμων προτάσεων στο χώρο της Υγείας. Μέσα από την πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύονται ώριμα και καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια με τις περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας εφαρμογής, δυνατότητας εξέλιξης και μαζικής παραγωγής ή χρήσης.

Η ανταπόκριση της επιστημονικής κοινότητας, ο μεγάλος αριθμός συμμετοχών, η άρτια διαδικασία αξιολόγησης αλλά κυρίως το υψηλό ποιοτικό επίπεδο των προτάσεων, συνέβαλαν στη θεσμοθέτηση και εκ νέου διοργάνωση του Innovation Project για δεύτερη συνεχή χρονιά, καθώς και στο σχεδιασμό επιπρόσθετων δράσεων για την περαιτέρω ενίσχυση επιχειρηματικής υλοποίησης των υποβληθέντων προτάσεων.

Έτσι, παραμένοντας πιστοί στους στόχους της πρωτοβουλίας, ανακοινώνουμε τη διεξαγωγή του «ΣΦΕΕ Innovation Project 2.0».

Οι επιχειρηματικές προτάσεις που θα υποβληθούν προς αξιολόγηση θα πρέπει να χαρακτηρίζονται και να έχουν δημιουργηθεί με βάση:

  • Την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες
  • Την εξωστρέφεια
  • Την ελληνική προστιθέμενη αξία
  • Την ανταγωνιστικότητα στις διεθνείς αγορές
  • Τη βιώσιμη ανάπτυξη
  • Τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών
  • Την προβολή των δημιουργικών και παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας

Προθεσμία υποβολής των προτάσεων: 20 Σεπτεμβρίου 2014